Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2013 privind mandatarea primarului comunei pentru a realiza si intocmi raposrtul de evaluare al secretarului comunei 2013-01-30
34 / 2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 2012-08-31
29 / 2012 Incheierea contului de exercitiu bugetar trimestrul II 2012-07-25
6 / 2012 pentru completarea HCL nr. 48/ 20.12.2011, privind stabilirea unor impozite și taxe locale pe anul 2012 2012-02-03
5 / 2012 privind modificarea Hotărârii nr. 22/16 august 2010, privind aprobarea funcției publice și contractuale din aparatul de specialitate al primarului , precum și a celor din serviciile publice 2012-02-03
4 / 2012 privind aprobarea bugetului local al Comunei Podu Turcului pe anul 2012 2012-02-03
3 / 2012 privind conferirea titlului ”Cetățean de onoare post mortem” , doctorului Ion Iacobescu, precum și atribuirea denumirii unei străzi 2012-01-31
2 / 2012 privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2012 2012-01-31
1 / 2012 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV 2011. 2012-01-31
52 / 2011 privind conferirea titlului ”Cetățean de onoare” al comunei Podu Turcului, jud. Bacău, domnului Nicolae Popa. 2011-12-20
51 / 2011 privind organizarea rețelei școlare în comuna Podu Turcului, Județul Bacău pe anul 2012-2013 2011-12-20
50 / 2011 privind primirea comunelor Cleja și Tamași în calitate de membrii la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB 2011-12-20
49 / 2011 privind rectificarea bugetului local pe 2011 2011-12-20
48 / 2011 privind stabilirea unor impozite și taxe locale pe anul 2012 2011-12-20
44 / 2011 privind vînzarea unor construcții zootehnice compuse din 5 grajduri,una fînărie, una bucătărie furajeră și o platformă de silozi,precum și a terenului aferent desfășurării fluxului tehnologic, domnului Gherghiniș Gheorghiță, crescător de animale 2011-10-01