Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
43 / 2011 pentru completarea Hotărîrii Consiliului Local nr.37/29 august 2011 privind desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Grupului Școlar"Al.Vlahuță" din Localitatea Podu Turcului județul Bacău 2011-10-28
42 / 2011 privind aprobarea cotizației anuale la Patrimoniul "Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacău- ADIB" 2011-10-28
41 / 2011 privind rectificare bugetlui local pe anul 2011 2011-10-28
40 / 2011 privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe trim. 3 pe anul 2011 2011-10-28
39 / 2011 privind alocarea din bugetul a unui sprijin financiar pentru Biserica cu hramul "Sf. Mihail si Gavril", din satul Giurguoana, aparținînd Parohiei Giurguoana,comuna Podu Turcului, județul Bacău 2011-10-28
38 / 2011 privind desemnarea noului reprezentant al Consiliului Local al comunei Podu Turcului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacău 2011-08-29
37 / 2011 privind desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului local în Consiliul de administrație al Grupului Șccolar "Al. Vlahuță" din localitatea Podu Turcului din județul Bacău 2011-08-29
36 / 2011 privind reactualizarea contractului de închiriere asupra unui spațiu,proprietatea publică a comunei 2011-08-29
35 / 2011 privind susținerea activității Poliției pentru protecția Animalelor prin încheierea unui parteneriat 2011-07-27
34 / 2011 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de "Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deșeurilor municipale nepericuloase din juețul Bacău" 2011-07-27
33 / 2011 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. 2 pe naul 2011 2011-07-27
32 / 2011 privind completare Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Podu Turcului, județul Bacău 2011-06-29
31 / 2011 privind rectificare bugetului local pe anul 2011 2011-06-29
30 / 2011 Anexă 2011-05-17
29 / 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funționare a Ansmblului Folcloric" Privighetorile Zeletinului" 2011-05-17