Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2011 privind aprobarea listelor și criteriilor privind veniturile potențiale 2011-02-28
6 / 2011 privind validarea mandatului de consilier local d-lui Marin Aurel 2011-01-28
9 / 2011 privind desemnarea evaluatorului pentru secretarul comunei 2011-02-11
8 / 2011 privind constituirea comisiei de recepție finală a obiectivului de investiție ”reabilitare și extindere sistemului de alimentare cu apă în comuna Podu Turcului, județul Bacău” 2011-02-11
10 / 2011 privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2011 2011-02-28
7 / 2011 privind aprobarea bugetului local la comunei Podu Turcului pe anul 2011 2011-02-11
1 / 2011 privind aprobarea indicilor tehnico-economici pentru lucrarea ” Modernizare Drum Comunal DC.45 -Sârbi(D).206 A-DJ 241 A, sat Sârbi, comuna Podu Turcului, jud. Bacău. 2011-01-16
2 / 2011 privind stabilirea unor taxe și impozite pe anul 2011 2011-01-28
5 / 2011 privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Renata Neculai. 2011-01-28
4 / 2011 prin care se ia act de încetare de drept a mandatului de consilier local a d-lui Rotaru Dumitru ,declarându-se vacant locul acestuia în C.L 2011-01-17
3 / 2011 prin care se ia act de încetare de drept a mandatului de consilier local a d-lui Spulber Viorel , declarându-se vacant locul acestuia în C.L. 2011-01-17