Dezv. infrastr. hardware și software pt. oferirea de servicii de e-administrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în Județul Bacău”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Dezv. infrastr. hardware și software pt. oferirea de servicii de e-administrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în Județul Bacău”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 (P.O.S.C.C.E)

 

 

 

UAT COMUNA PODU TURCULUI derulează, începând cu data de 03 Decembrie 2013, proiectul intitulat „Dezvoltarea infrastructurii hardware și software pentru oferirea de servicii de e-administrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în Județul Bacău", cod SMIS 48412, proiect finanţat de Ministerul pentru Societatea Informaţională prin Fondul European de Dezvoltare Regională - Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, DMI 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", Axa prioritară nr.3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", Operațiunea 3.2.1. "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband,acolo unde este necesar".


Valoarea totală a proiectului este de 6.733.200,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.456.989,27 lei.

 

Anuntul complet se regaseste la HOME in SECTIUNEA - BIROU AGRICOL 

 

 

 

Înapoi